Feeds:
Entrades
Comentaris

Picture

PICTURE

Edat: 5 anys


Objectius:

 •  Experimentar amb la pintura
 • Estimular la motricitat fina alhora d’agafar el pinzell
 • Controlar la pressió de la mà
 • Adaptar el traç a la mida del quadro
 • Aprendre els colors amb anglès.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 10 – 15 minuts.

Metodologia:

L’educador/a proporcionarà amb els infants un tros de cartró, pintures de diferents colors i pinzells.

Els infants hauran de pintar el quadre lliurement utilitzant els colors que vagi indicant l’educador/a.

Material:

–          Cartró

–          Pintures de diferents colors

–          Pinzell

Vocabulary:

–          The fruit

–          The colors

Ús del recurs:

Aquesta manualitat la realitzaran els infants discapacitats per a desenvolupar la seva creativitat i alhora estimular la motricitat fina.

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

L’educador/a que s’encarregui de realitzar aquesta activitat, anirà dient els color que utilitzin amb anglès, perquè els infants vagui familiaritzant-se amb aquest idioma.

Anuncis

Peix, peixet

PEIX, PEIXET

Edat: 4 anys


Objectius:

 • Potenciar l’estimulació motriu alhora d’agafar les canyes i pescar els peixos.
 • Treballar l’estimulació visual a través dels colors i el material utilitzat.

Durada:

Aquesta activitat durarà 20 minuts.

Metodologia:

Per iniciar la manualitat, els infants s’hauran d’agrupar per parelles. L’educador/a proporcionarà a cada parella una  plat de plàstic, paper pinoxo de color blau i lila i dibuixos de peixos que els haurà fet prèviament. Els infants hauran de fer tires de paper pinoxo i amb l’ajut de l’educador/a els enganxaran al plat.

Seguidament,  els infants pintaran els peixos i per acabar-lo l’educador/a els furarà i retallarà. Aleshores a sota dels peixos els hi enganxarem clips.

Finalment és realitzaran les canyes de pescar. S’agafa el fil ferro i s’enrotlla un tros amb un llapis i quan es treu queda una part del fil ferro llis i l’altre amb espiral. A la punta que està llis, s’haurà de lligar un tros de fil amb un iman.

Per fer-la l’educador/a anirà passant per cada parella, començarà les canyes i els infants l’ ajudaran.

Material:


–          Plats de plàstics

–          Paper pinotxo de color lila i blau

–          Fulls

–          Retoladors

–          Colors

–          Estisores

–          Clips

–          Fil ferro de colors


Ús del recurs:

 

Aquesta manualitat és per realitzar el joc de pescar peixos per parelles.

 

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

 

És recomanable que hi hagi un educador/a de reforç, per tal de que els infants puguin realitzar l’activitat i sempre pugui haver un educador/a vigilant i observant-los.

 

 

 

Braile

BRAILLE

Edat: 5 anys


Objectius:

 •  Estimular el sentint del tacte
 •  Descobrir quin dibuixos trobem en cada fitxa.
 •  Emetitzar amb les persones amb discapacitat .

Durada:

Aquesta activitat es realitzarà durant 2 sessions:

–          Sessió 1: Durarà aproximadament 20 minuts.

–          Sessió 2: Durarà aproximadament 20 minuts.

Metodologia:

Sessió 1:

L’educador/a proporcionarà a cada infant un full amb dibuixos d’animals, que els haurà realitzat l’educador/a, i “divermagic” de diferent color.

Els infants hauran d’anar resseguint les línies del dibuix fent puntets amb el “divermagic” i ho deixarem assecar.

Sessió 2:

L’educador/a repartirà fulls de paper amb dibuixos d’animals per a cada infant i es repetirà el mateix procediment que el dia anterior.

Material:


–          Fulls

–          Retoladors negres

–          Divermagic de colors


 

Ús del recurs:

Aquesta activitat la realitzaran els infants de l’escola ordinària per a donar-la amb una escola amb nens/es discapacitats.

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

Els infants es poden cansar amb rapidesa, per aquest motiu es realitza amb 2 sessions, tot i que es pot realitzar amb 1 o amb 3 o més sessions.

 

DEIXEM PETJADA A LA CLASSE

Edat: 3 anys

Objectius:

 • Aprofundir en el dret a tenir identitat.
 • Experimentar amb la pintura, tot decorant el mural.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 10 minuts.

Metodologia:

L’educador/a posarà paper de mural al terra o sobre una taula. Aleshores els infants amb pintura, hauran de simular que fan petjades, però amb les mans. Es farà amb el puny tancat, mantenint el dit polze a dalt, aleshores sucarem el puny a la pintura i l’estamparem sobre el mural. Seguidament, hauran de sucar el dit índex a la pintura i estampar-lo en el mural, simulant que són els 5 dits del peu.

Finalment, l’educador/a escriurà el nom del nen/a que ha fer cada peu.

Material:

          Paper de mural

          Pintura de colors

          Retoladors

Ús del recurs:

Aquesta manualitat s’utilitzarà per treballar el dret de tenir la pròpia identificació.

Recomanacions i observacions per evitar riscos:

Aquesta activitat es pot variar plasmant els peus dels infants, en comptes de les mans.

Petons

PETONS

Edat: 4 anys

Objectius:

 • Aprofundir amb el dret de ser estimats.
 • Plasmar la imatge facial de cada persona.
 • Millorar les relacions entre el grup.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 10 minuts.

Metodologia:

L’educador/a repartirà fulls en blanc a cada infant. Aleshores hauran de realitzar un dibuix d’ells mateixos.

Un cop estiguin fets tots els dibuixos, s’hauran de pintar els llavis de color vermell o rosa i fer petons al voltant de tots els dibuixos.

Material:

          Fulls en blanc

          Llapis de colors

          Pintallavis de color vermell o rosa

Ús del recurs:

Aquest recurs es pot utilitzar per penjar a l’aula com a decoració i mentrestant anant treballant el dret de ser estimat.

PORTA FOTOS AMB PASTES

Edat: 2 anys

Objectius:

 • Potenciar la motricitat fina alhora d’agafar la pasta
 • Treballar la coordinació viso – manual.
 •  Aprofundir amb el dret de tenir una educació.
 • Potenciar la creativitat.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 15 – 20 minuts.

Metodologia:

L’educador repartirà un porta fotos fet amb cartró a cada infant. Aleshores ells l’hauran de pintar del color que vulguin i deixar-ho assecar.

Un cop estigui sec, els infants enganxaran pasta, com ara macarrons, pasta de colors…

Finalment, per tal de decorar-lo es pot enganxar gomets, fer sanefes amb divermàgic…

Per acabar l’activitat, l’educadora col·locarà dins de cada porta fotos una imatge del grup classe.

Material:

          Cartró

          Pasta: macarrons, pasta de colors…

          Cola blanca

          Pintura de diferents colors

          Pinzells

Ús del recurs:

Aquesta manualitat s’utilitzarà per treballar el dret a l’educació.

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

És recomanable que hi hagi un educador/a de reforç, per tal de poder realitzar l’activitat amb èxit.

COTXES RECICLATS

Edat: 3 anys

Objectius:

 •  Treballar el Dret a jugar dels infants.
 •  Estimular la motricitat fina alhora d’agafar els estris.
 • Potenciar la imaginació.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 15 – 20 minuts.

Metodologia:

L’educador/a demanarà a les famílies que portin tubs de paper de vàter. Aleshores els infants hauran de pintar aquests tubs i ho deixarem assecar.

Mentrestant s’asseca la pintura, l’educador/a repartirà cartolines amb 4 rodones dibuixades, i els infants hauran de resseguir les rodones amb un punxó.

Finalment, enganxarem les rodones en el tub pintat que simularan les rodes i obtindrem un cotxe.

Material:

          Tub de paper de vàter

          Pintures de diferents colors

          Pinzells

          Punxó

          Alfombreta

          Cartolina

          Cola de barra

Ús del recurs:            

Aquesta manualitat serà útil per poder treballar amb els infants el Dret a jugar.

 Observacions i recomanacions per evitar riscos:

És recomanable que l’educador/a tingui alguns tubs de paper de vàter, per si algun infants no en porta.