Feeds:
Entrades
Comentaris

Archive for the ‘Carnestoltes’ Category

CAIXA DE MATERIAL

Edat: 2 anys


Objectius:

 •  Decorar la caixa del material
 •  Treballar l’hàbit de recollir a través de la caixa del material

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 15 minuts.

Metodologia:

L’educador/a proporcionarà amb els infants pintures de diferents colors, aleshores ells hauran de pintar amb el pinzell, tot fent passades a munt i avall.

Finalment per acabar-la de decorar, i per tal de que quedi més Carnavalesca, hi tirarem purpurina.

Material:

–          Caixa

–          Pintura de diferents colors

–          Purpurina

–          Pinzells


Ús del recurs:

Aquesta manualitat s’utilitzarà per a guardar el material realitzat i utilitzat durant la festa de Carnaval, i per tant, també és útil perquè els infants adquireixin l’hàbit de recollida de material.

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

És recomanable que els infants sàpiguen on està la caixa del material, per tal de que puguin agafar el material i recollir-lo quan es treballi.

Anuncis

Read Full Post »

Pintar cara

MY FACE

Edat: 3 anys


Objectius:

 •  Aprendre nou vocabulari amb anglès.
 • Experimentar amb les ceres.
 • Entrenar el grafisme.

Durada:

Aquesta manualitat durarà aproximadament 5 – 10 minuts.

Metodologia:

L’educadora imprimirà una foto de cada infant, aleshores hauran de pintar-la amb ceres de diferents colors. L’educador/a anirà dient les parts de la cara que anem pintant i també els colors que anem utilitzant.

Cada infant pot pintar la seva foto o bé es poden barrejar de tal manera, que a cada infant li toqui pintar la cara amb algun dels seus companys.

Material:

–          Fotos de tots els infants de la classe

–          Ceres de diferents colors

Vocabulary:

–          The colors

–          The face

 

 

 

Ús del recurs:

Aquesta manualitat la realitzarem a la setmana de carnaval a l’hora d’Anglès. L’educador/a haurà de vocalitzar molt bé i realitzar exemples per tal de que els infants l’entenguin bé.

FITXA

Read Full Post »

SAMARRETA

Edat: 1 any


Objectius:

 •  Experimentar amb la pintura de colors amb les mans.
 • Potenciar la creativitat a l’hora de pintar la samarreta.
 • Gaudir de la activitat.

Durada:

Aquesta manualitat durarà aproximadament 5 – 10 minuts

Metodologia:

L’educador/a demanarà a les famílies que portin una samarreta de coto de color blanc.

L’educador/a proporcionarà pintura de color amb els infants i ells hauran de pintar-se les mans i estampar-les sobre la samarreta i d’aquesta manera decorar lliurement la samarreta.

Material:

–          Samarreta de coto de color blanc

–          Pintura de colors

Ús del recurs:

Aquesta manualitat els infants s’ha la podran emportar a casa per tal de que es pugin posar la samarreta quan vulguin.

Read Full Post »

Piano

PIANO

Edat: 3 anys


Objectius:

 • Estimular la coordinació viso- motriu a l’hora de realitzar el dibuix del piano.
 • Experimentar amb la cola a l’hora d’enganxar el dibuix a la bossa d’escombreries.
 • Conèixer l’ instrument: el piano.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 10 minuts.

Metodologia:

L’educador/a demanarà amb els infants que portin bosses d’escombraries de color negre o gris.

Els infants hauran de dibuixar les línies del piano amb una cartolina blanca, i pintar amb retolador negre les tecles que són negre.

Mentrestant l’educador/a anirà tallant 3 forats a la bossa per posar els braços i el cap.

Finalment els infants enganxaran amb cola blanca la cartolina al mig de la bossa.

Material:

 

–          Bosses d’escombraries

–          Cola blanca

–          Retoladors negres

–          Estisores


Ús del recurs:

Aquesta manualitat es realitzarà en la setmana de carnaval i s’utilitzarà per disfressar-se el dia que celebrin el  Carnaval.

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

Read Full Post »

MASCAR PER DECORAR L’AULA

Edat: 2 anys


Objectius:

 •  Decorar l’aula amb mascares de diferents animals
 • Descobrir diferents possibilitats d’ús del material reciclat

Durada:

Aquesta activitat es realitzarà amb 2 sessions:

–          Sessió 1: Durarà aproximadament 5 – 10minuts

–          Sessió 2: Durarà aproximadament 10 minuts.

Metodologia:

L’educador/a demanarà als infants que portin plast de cartró i l’envàs dels “Petit suise”.

Sessió 1:

Per iniciar l’activitat els infants hauran de pintar el plat de color rosa i deixar-lo assecar.

Sessió 2:

Un cop estigui el plat sec, enganxaran 2 triangles fets de cartolina i l’envàs del “Petit suise”, simulant el nas i les orelles d’un porc i finalment hauran de dibuixar la boca i els ulls.

Material:

 

–          Plat de cartró

–          Envàs de “Petit suise”

–          Retoladors

–          Cartolina

–          Cola de barra


Ús del recurs:

Aquesta mascara s’utilitzarà per penjar-la a l’aula per tal de decorar l’aula de Carnaval.

Observacions i recomanacions per evitar riscos:

Es pot realitzar la mascara de qualsevol animal, i per això caldrà adaptar el color de pintura i objectes necessàries, per intentar que s’assembli el més possible a l’animal.

Read Full Post »

Hawaiana

HAWAIANA

Edat: 4 anys

 

Objectius:

 •  Estimular la prensió i la pinça final al enganxar els gomets i decorar la faldilla.
 • Practicar amb les tisores a l’hora de retallar les bosses d’escombreries.
 • Potenciar el reciclatge amb bosses d’escombreries.
 •  Utilitzat la imaginació i la creativitat.

Durada:

Aquest material durarà aproximadament 10 – 15 minuts.

Metodologia:

L’educador/a demanarà als infants que portin bosses d’escombraries de casa seva.

Amb les bosses farem faldilles i pantalons de Hawaiana.

Per fer les faldilles, els infants hauran de tallar tires, però deixant un tros sense tallar que serà el tros de d’alt de les faldilles.

Per fer els pantalons, primer s`ha de retallar una tira al mig, per fer la forma de cada cama i l’educador/a ho enganxarà amb grapes. Seguidament amb les estisores es farà les tires, però deixant un tros sense fer-ne.

Per finalitzar la disfressa, es poden decorar les faldilles i pantalons amb gomets.

Material:

 

–          Bosses d’escombraries

–          Estisores

–          Grapes

–          Gomets


Ús del recurs:

Aquesta manualitat s’utilitzarà el dia de Carnaval per a disfressar-se.

Read Full Post »

Fitxa de hawaiana sandalies

HAWAIANA SANDÀLIES

Edat: 4 anys


Objectius:

 •  Experimentar amb la pintura diver màgic.
 •  Treballar i experimentar amb cartró.
 • Potenciar la imaginació i la creativitat a l’hora de decorar les sabates.

Durada:

Aquesta activitat durarà aproximadament 15 minuts.

Metodologia:

L’educador/a els proporcionarà amb els infant unes plantilles d’unes sandàlies i ells hauran de resseguir 4 siluetes  i retallar-les.

Seguidament, hauran de retallar una tira de cartró ondulat.

Un cop ja tinguem tot el material retallat i preparat, construirem les sandàlies. Primer s’ha d’enganxar la tira del cartró ondulat, amb cercle posant-hi entremig una de la silueta de la sandàlia. Seguidament  s’haurà d’enganxar l’altre silueta, per tal de que la sola de la sandàlia sigui més consistent.

Finalment es pot decorar el cartró ondulat.

Material:

 

–          Cartró

–          Cartró ondulat

–          Cola blanca

–          Pintura


Ús del recurs:

Aquesta manualitat, la utilitzarem el dia de carnaval junt amb la disfressa de Hawaiana.

Read Full Post »

Older Posts »